नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND
Estd. 2009

Finance Officer

Dr. Nakul Prasad
Finance Officer
(M.Com., Ph.D.)
Office: 06562 222762(Tel.)
Email : prasadnakul25@yahoo.com