नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND
Estd. 2009

Contact UsNilamber Pitamber University
Medininagar,
Palamu,
Jharkhand,
India - 822101