नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND
Estd. 2009

Examination Controller

Dr. S.K.Panday 

Controller Of Examination
( Ph.D.)
Contact : Office 91-8210817393
Email Id: cenpu09@gmail.com