नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY, MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND
Estd. 2009